تلخ

جایگاه عدالت خواهی در گفتمان امام حسین (ع)

به گزارش جهان نيوز، عدالت در مقام بیان و توصیف بسیار گسترده و در مقام عمل بسیار تنگ و سخت است؛ از این رو در آموزه‌های قرآنی افزون بر «امر به عدالت» از «اقدام به عدالت» سخن گفته شده و «اقدام» به‌عنوان «اقرب للتقوی» معرفی می‌شود؛ زیرا بدون عدالت، سخن گفتن از «حق»، «اسلام»، «اخلاق»، «اجتماع» و مانند آنها لغو و بیهوده است؛ چرا که بدون عدالت چیزی از این امور باقی نمی‌ماند. از همین رو شاخص‌ترین موضوع در «امر به معروف و نهی از منکر» همین «عدالت خواهی» است که امام حسین(ع) برای اجرای آن در چارچوب سیره جد و پدرش بر آن تأکید دارد.

عدالت‌خواهی، قیام برای اجرای حق

امیرمومنان علی(ع) در تعریف عدالت می‌فرماید: الْعَدْلُ یَضَعُ الأمُوِرَ مَوَاضِعَهَا؛ عدالت، هر چیز را در جای خود می‌نشاند.(نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷ )

سخن اینجاست که «مواضع الامور» کجاست و چگونه می‌توان جای هر چیزی را شناخت و آن چیز را در جایگاه خودش قرار داد؟

تقی میرزایی در مطلبی که در صفحه معارف کیهان منتشر شده نوشته است: بی گمان انسان ناتوان از شناخت «مواضع الامور» است؛ زیرا شناخت جامع و کاملی از هر چیز ندارد؛ از همین رو، لازم است تا برای کشف حقیقت متوسل به ابزارهای کشف و حجیت شود که همانا «عقل فطری سلیم» و «نقل وحیانی» است. البته عقل کامل همان عقل معصومان(ع) است که عقل منفصل اجتماعی انسانی است؛ بنابراین، آنچه می‌تواند انسان را نجات بخشد همان «ثقلین» یعنی «کتاب الله و عترت» است.(مستدرک حاکم، ج ۳، ص ۱۲۴؛ صواعق المحرقه، ابن حجر، فصل ۹، بخش ۲، ص۱۹۱، ۱۹۴؛ تاریخ الخلفا، جلال‌الدین سیوطی، ص173)

از نظر آموزه‌های قرآن، «مواضع الامور» همان «حق» است که از حق‌تعالی نشات می‌گیرد.(فصلت، آیه 53) به این معنا که حق‌تعالی برای هر چیزی «قدر» قرار داده که حق هر چیزی است.(فرقان، آیه 2) این «اندازه» و «هندسه» هر چیزی همان موضع حق همان چیز است که باید شناخت و آن چیز را در همان جایگاه قرار داد.

در امور مادی می‌توان با دقت نظر و دستیابی به «ملکوت» هر چیزی، «آیت» بودن هر چیزی را نیز به دست آورد واین‌گونه می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که «حق» آن چیز ادا شود.(اعراف، آیه 185؛ فصلت، آیه 53)

در حوزه تکوین و تشریع بی‌هیچ شکی می‌بایست «حق» را شناخت که از خاستگاه حق‌تعالی نشات گرفته است.(یونس، آیه 94؛ بقره، آیه 147؛ هود، آیه 17) با شناخت حق هر چیزی از طریق «عقل و نقل» می‌توان نه تنها جلوی «ظلم» را گرفت، بلکه «عدالت» را اجرا کرد؛ زیرا میان تکوین و تشریع و عقل و نقل رابطه استواری است که متناظر به هم هستند.(روم، آیه 30)

قرآن تاکید دارد که هر کسی که دنبال اجرای عدالت و قیام به آن است، در حقیقت در اندیشه تحقیق بخشی به «حق» است و می‌خواهد «حق» حاکمیت یافته و «باطل» از میان برود.

شاید گفتن این امر ساده باشد، ولی عمل به آن از همه امور دشوارتر است؛ از همین رو امیرمومنان علی(ع) می‌فرماید: فَالْحقٌ أَوْسَعُ الأشْیَاءِ فِی الّتوَاصُفِ، وَأَضْیَقُهَا فِی التّنَاصُفِ؛ حق وسیع‌ترین چیزها در مقام توصیف و تعریف است، لیکن در مقام انصاف و اجرا و پیاده‌کردن سخت‌ترین، تنگ‌ترین و حساس‌ترین موضوع است.(نهج‌البلاغه، خطبه 216)

همین عباراتی که امام علی(ع) درباره حق بیان کرده، در‌باره عدالت نیز صادق است؛ زیرا کسی که بخواهد عدالت ورزد، در حقیقت می‌خواهد حق را بشناسد و حق هر چیزی را به او ببخشد. از همین رو درباره عدالت گفته اند: العدل اعطاء کل ذی حق حقه؛ عدالت، بخشیدن حق هر صاحب حقی است.

عدالت، شاخص امر به معروف و نهی از منکر

در قرآن، مایه اصلی هستی، حقی دانسته شده که از حق‌تعالی نشات می‌گیرد. خدا می‌فرماید: و خلق الله السموات و الارض بالحق: و خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است.(جاثیه، آیه 22) پس حقیقت همه هستی همان «حقی» است که خاستگاه آن حق‌تعالی است.

از آنجا که عدالت به‌عنوان مجرای حقیقت و ابزار تحقق آن است، پیامبر(ص) می‌فرماید: «بِالعَدِل قامَتِ السَّمواتُ وَ الاَرضُ؛ آسمان‌ها و زمین به عدل استوار است.» (عوالى اللآلى، ج۴، ص 103)

بنابراین، اگر کسی بخواهد حق را تحقق بخشد، می‌بایست از «عدالت» به‌عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین چیز تحقق بخش آن بهره گیرد.

بر اساس تعالیم قرآن، امور زندگی اجتماعی مردم به دو دسته «معروف» و «منکر» تقسیم می‌شود؛ معروف هر چیز شاخصی و برجسته نیکی است که همگان می‌شناسند و بدان عمل می‌کنند و عقل و نقل آن را به‌عنوان ارزش معرفی کرده است؛ در مقابل، هر چیزی که عقل و نقل به‌عنوان ضد ارزش و زشت معرفی می‌کند، به‌عنوان منکر و ناشناس از سوی انسان‌های سالم با قلب فطری سلیم کنار گذاشته می‌شود.

از آنجایی که میان دو کاشف شریعت یعنی عقل سالم فطری و نقل وحیانی هیچ‌گونه تضاد و تخالفی نیست، عقل و نقل، معروف و منکر را می‌شناسند و به انسان معرفی می‌کنند؛ بلکه نه تنها معرفی می‌کنند، بلکه گرایش و‌گریزش انسان را نیز تنظیم می‌کنند.(روم، آیه 30)

پس اگر قلبی گرایش به منکر و‌گریزش از معروف داشته باشد، می‌بایست در سلامت آن شک کرد؛ زیرا چنین قلبی به فجور و گناه آلوده شده و دفن شده است.(شمس، آیات 7 تا 10)

هر انسانی نه تنها می‌بایست خود عامل معروف باشد، بلکه می‌بایست آمر به معروف نیز باشد؛ زیرا انسان مسلمان یک انسان اجتماعی است که تنها با عمل اجتماعی است که می‌تواند خود را از خسران ابدی در امان نگه دارد.(عصر، آیات 1 تا 3)

در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که امیرمومنان علی می‌فرماید: و َما أعمالُ البِرِّ كُلُّها وَ الجِهادُ فى سَبيلِ اللّهِ‏ عِندَ الامرِ بِالمَعرُوفِ و َالنَّهىِ عَنِ المُنكَرِ إِلاّ كَنَفثَهًٍْ فى بَحرٍ لُجِّىٍّ؛ همه كارهاى خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون قطره‏‌اى است در درياى عميق. (نهج‌البلاغه، صبحی صالح،  ص 542، ح 374)

با نگاهی به  معروف‌های عقلی و نقلی، می‌توان «عدل» را به‌عنوان شاخص‌ترین معروف شناسایی کرد؛ زیرا با عدالت است که حق هر چیزی شناخته و ادا می‌شود؛ چنانکه معروف شناخته نشود، هرگز حقش ادا نخواهد شد و این‌گونه است که ظلمی ‌اتفاق می‌افتد که آن خروج از مدار حق و عدل است.

از آنجا که تقوای الهی به معنای حرکت در مسیر شرایع اسلامی است(بقره، آیه 21)، برای کسب چنین تقوایی لازم است تا عدالت اجرا شود؛ زیرا نزدیکترین راه کسب تقوا، عدالت است. خدا می‌فرماید: اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى؛ عدالت ورزید که آن نزدیک‌ترین راه برای کسب تقوا است.(مائده، آیه 8)

عدالت‌خواهی در برابر حاکمان جور

اگر عدالت‌خواهی مهم‌ترین شاخص تقوای الهی و انجام معروف است، باید گفت هر چه شرایط تحقق عدالت و عدالت‌خواهی سخت‌تر باشد، ثواب و بهره آن بیشتر است.

اصولا عدالت‌خواهی در عرصه اجتماعی سخت و دشوار است؛ و از این عرصه، تقابل با بی‌عدالتی حاکمان جور از همه دشوارتر خواهد بود. از این رو آمران به معروفی که به قصد عدالت‌خواهی علیه حاکمان جور و ظلم اقدام می‌کنند، با شرایط دشوارتر و البته ثواب بیشتری برخوردار خواهند بود.

اصولا عدم توجه به امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع خود مهم‌ترین عامل تضعیف معروف از جمله عدالت خواهد بود؛ از همین رو پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: إِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ؛ هرگاه مردم امر به معروف و نهى از منكر نكنند و از نيكان خاندان من پيروى ننمايند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيكانشان دعا كنند امّا دعايشان مستجاب نشود. (کافی، (الاسلامیه)، ج 2، ص 374؛ شبیه این حدیث در امالى، صدوق ص 308)

از این حدیث به دست می‌آید که سلطه‌ اشرار بر اجتماع به سبب ‌ترک فریضه و نیز عدم پیروی از عترت(ع) است؛ زیرا امور اجتماعی تنها با فریضه سامان نمی‌یابد، بلکه رهبرانی معصوم می‌خواهد تا در مقام ولایت الهی قرار گرفته علیه ولایت طاغوت وارد عمل شوند. از همین رو نقش پررنگ «ثقلین» در هر عمل اجتماعی و موفقیت آن بارها از زبان قرآن و پیامبر(ص) تأکید می‌شود؛ زیرا حتی اگر مردمان بخواهند قیام به «عدالت» کنند، این رهبران الهی و اولیای خدایی هستند که در مقام رهبری می‌توانند این مهم را مدیریت کنند.(حدید، آیه 25؛ نساء، آیه 59)

از نظر آموزه‌های اسلامی اگر به این فریضه بر اساس چارچوب‌های آن عمل نشود، نمی‌توان امید به تحقق معروف و عدالت داشت و به همین سادگی تقوا از دست می‌رود. پیامبر(ص) می‌فرماید: لا يَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَروا بِالمَعروفِ و َنَهَوا عَنِ المُنكَرِ و َتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَ التَّقوى فَإذا لَم يَفعَلوا ذلِكَ نُزِعَت مِنهُمُ البَرَكاتُ، وَ سُلِّطَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ و َلَم يَكُن لَهُم ناصِرٌ فِى الأرضِ وَ لا فِى السَّماءِ؛ تا زمانى كه مردم امر به معروف و نهى از منكر نمايند و در كارهاى نيك و تقوا به يارى يكديگر بشتابند در خير و سعادت خواهند بود، اما اگر چنين نكنند، بركت‏ها از آنان گرفته شود و گروهى بر گروه ديگر سلطه پيدا كنند و نه در زمين ياورى دارند و نه در آسمان. (تهذيب الاحكام، تحقیق خرسان، ج6، ص181، ح 22؛ شبیه این حدیث در بحارالانوار، بیروت، ج 97، ص 94)

اجرای این فریضه و تحقق شاخص‌ترین معروف یعنی عدالت است که می‌تواند اجتماع سالم را تضمین کند؛ چنانکه امام باقر(ع) می‌فرماید: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَهًٌْ عَظِيمَهًٌْ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ  وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ؛ امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مى‏ شود، راه ‏ها امن مى‏ گردد و درآمد‌ها حلال مى‏ شود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمى‏‌گردد، زمين آباد مى‏ شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مى‏ شود و كارها سامان مى‏‌پذيرد. (كافى، الاسلامیه، ج5، ص56، ح1)

اگر کسی به فریضه عمل نکرد در حقیقت دنبال اجرای عدالت نیست؛ در حالی که از نظر آموزه‌های قرآن هر انسانی نه تنها می‌بایست خود عامل عدالت باشد و بدان قیام کند(مائده، آیه 8)، بلکه باید دیگران را نیز به اقامه حق و عدل توصیه کند و رنج این کار را مانند هر کار دیگری تحمل کند و صبر و شکیبایی نسبت به آن داشته باشد.(عصر، آیات 1 تا 3) پس اگر کسی این‌گونه عمل نکند، گرفتار خسران ابدی خواهد شد؛ چنانکه تارکان فریضه در برابر فساد و ظلم اصحاب سبت گرفتار شدند. (کافی، الاسلامیه، ج 8، ص 158، ح 151)

در حقیقت تنها کسانی از عذاب الهی و خسران ابدی نجات می‌یابند که در برابر منکر و ظلم و بی‌عدالتی در انواع و اقسام آن سکوت نکنند و بی‌تفاوتی پیشه ننمایند؛ زیرا سکوت و بی‌تفاوتی در برابر ظلم و بی‌عدالتی و منکرات موجب رهایی و نجات این افراد نخواهد شد، بلکه خود عاملی برای هلاک آنان است همان طوری که ظلم موجب هلاک ظالمان است.

از نظر امام علی(ع) شاید سخت‌ترین زمان برای اقامه فریضه این است که انسان بخواهد عدالت را در برابر ظالمان اجرایی کند و قیام به آن داشته باشد. ایشان می‌فرماید: وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَهًُْ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ؛ امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزديك مى‏كند و نه از روزى مى‏كاهد و بهتر از همه اينها سخن عدل است در برابر حاكم ظالم.(نهج‌البلاغه، کلمات قصار، 374)

پس شاخص‌ترین امر به معروف همان سخن گفتن از عدالت در برابر حاکم جور است که امام حسین(ع) بدان قیام می‌کند.

عدالت‌خواهی امام حسین(ع)

امام حسین(ع) به‌عنوان خلیفهًْ‌الله بر آن است تا به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح فردی و اجتماعی عمل کند؛ یعنی همان طوری که هر آمر به معروف خلیفهًْ‌الله است، ایشان به‌عنوان خلیفهًْ‌الله خاص و عام بر آن است تا به این وظیفه و تکلیف الهی عمل کند. پیامبر(ص) می‌فرماید: مَن امَرَ بِالمَعروفِ وَ نَهی عَنِ المُنکرِ فَهُوَ خَلیفَهًُْ اللّهِ فی ارضِهِ وَ خَلیفَهًُْ رَسُولِ اللّهِ وَ خَلیفَهًُْ کتابِهِ؛ هر که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست».(تفسير كشّاف، ج 1، ص 452.)

امام حسین(ع) درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:  خداوند مى فرمايد: «از مردم نترسيد و از من بترسيد» و فرموده: «مردان و زنان مؤمن، دوستان يكديگرند، به نيكى فرمان مى‌دهند و از زشت كارى بازمی‌دارند». خداوند از امر به معروف و نهى از منكر، به‌عنوان فريضه‌اى از جانب خود، آغاز كرده است، چون مى دانسته است كه هرگاه اين فريضه ادا گردد و بر پاى داشته شود تمام فرايض ديگر، از آسان و دشوار، بر پاى داشته خواهند شد؛ چرا كه امر به معروف و نهى از منكر، دعوت به اسلام است، همراه با ردّ مظالم و مخالفت با ستمكار و تقسيم بيت المال و غنايم و گرفتن بجاى صدقات زكات و هزينه كردن بجاى آنها.(تحف‌العقول، ص 237)

پس از نظر امام حسین(ع) مهم‌ترین راه اجرای عدالت و قیام به آن عمل در چارچوب فریضه الهی است که با تحقق عدالت می‌توان از هرگونه ظلم فردی و اجتماعی رهایی یافت و اجتماع را به سعادت دنیوی و اخروی رساند که همانا تأمین آرامش و آسایش عمومی است.

امام حسین(ع) در همین راستا اقدام به قیام می‌کند تا بتواند حق را با عدالت تضمین کرده و حقوق هر کس و هرچیزی را این‌گونه ادا کند. از همین رو بر اساس موازین کتاب و سیره پیامبر(ص) و امیرمومنان علی(ع) و امام حسن(ع) عمل کرده و با قیام علیه حکومت جور و طاغوت اموی بر آن است تا این مهم را تحقق بخشد و از خشم الهی نسبت به ساکتین در امان ماند و از خسران ابدی رهایی یابد. ایشان خود در تحلیل و تبیین قیام علیه حکومت یزیدی می‌فرماید: «من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از شهر خود بیرون آمدم، بلکه هدف من از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواسته‌ام از  این حرکت اصلاح مفاسد و احیای سنت و قانون جدم رسول خدا(ص) و راه و رسم پدرم علی بن ابیطالب(ع) است».(بحارالانوار ،ج 44،ص 329)

البته اجرای عدالت همواره دشوارتر از بیان آن است و لازمه آن صبر در برابر مصیبت‌های گوناگونی است که از سوی ظالمان اعمال می‌شود. از این رو امام حسین(ع) می‌فرماید: اَیُّهَا النّاسُ! فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ یَصِبرُ عَلى حَدِّ السَّیْفِ، وَ طَعْنِ الاَسِنَّهًِْ، فَلْیَقُمْ مَعَنا وَ اِلاَّ فَلْیَنْصَرِفْ عَنَّا»؛ اى مردم! هر کس از شما در برابر تیزى شمشیر و زخم نیزه‌ها شکیبا است، با ما بماند و الاّ از ما جدا شود!!.(بحار الانوار ،ج 44،ص 329)

امام حسین(ع) جان خویش و اهل بیت(ع) را برای اقامه عدالت گذاشت تا حق به جای خود بازگردد و ظلم از میان برود و باطل راه تباهی خویش را بپیماید.

امام حسین(ع) در تبیین فلسفه قیام خویش پس از ممانعت حرّ و لشکریان کوفه از حرکت ایشان می‌فرماید: ایهَا النّاس انَّ رَسولَ اللّه(ص) قالَ: مَنْ رَأَی سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ نَاکثاً لِعَهْدِ اللَّهِ مُخَالِفاً لِسُنَّهًِْ رَسُولِ اللَّهِ یعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ثُمَّ لَمْ یغَیرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ کانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَهًَْ الشَّیطَانِ وَ تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَهًِْ الرَّحْمَنِ وَ أَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَ عَطَّلُوا الْحُدُودَ وَ اسْتَأْثَرُوا بِالْفَیءِ وَ أَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَ حَرَّمُوا حَلَالَهُ وَ إِنِّی أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْر؛‌ای مردم! همانا رسول خدا(ص) فرمود: کسی که حاکم ستمگری را بنگرد که ستم می‌کند و حرام خدا را حلال می‌شمارد و عهد و پیمان خدا را می‌شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می‌کند و در میان بندگان خدا با فساد و ستمکاری عمل می‌کند، با عمل یا با سخن، اگر بر ضد آن حاکم قیام نکند، سزاوار است که خداوند او را با آن حاکم ستمکار محشورکند. آگاه باشید! این مردم (بنی امیه) اطاعت شیطان را به جان خریدند و اطاعت خدا را رها کردند و فساد را آشکار و حدود الهی را‌ترک و بیت‌المال را غارت کردند و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام شمردند و من از دیگران، سزاوارترم که برای تغییر این وضع، قیام کنم.(بحارالانوار، ج 44، ص 382.)

آن حضرت(ع) در جایی دیگر خطاب به فرزدق فرمود:‌ ای فرزدق! همانا این قوم (بنی‌امیه) ملتزم اطاعت شیطان شدند و اطاعت رحمن را ‌ترک کردند و فساد را روی زمین آشکار ساختند و حدود را باطل کردند و به شراب‌خواری پرداختند و اموال فقرا و مساکین را به نفع خود مصادره کردند و من برای یاری دین خدا و عزیزداشتن شریعت او و جهاد در راه او به منظور اعتلای سخن خداوند، از دیگران سزاوارتر هستم.(تذكره‌ًْالخواص من الامهًْ بذكر خصائص‌الائمه، ج2، ص 40)

اصولا ظالمان به جای ایثار(از خود گذشتگی) دنبال استئثار(انحصار طلبی) هستند و همه چیز را برای خود می‌خواهند و این‌گونه به جای عدالت به ظلم می‌پردازند و به جای اقامه قسط به سهم دیگران دست‌درازی کرده و حقوق حقه مردم را از ایشان سلب می‌کنند. بنابراین، مبارزه با چنین افرادی سخت و نیازمند صبر بسیار است که گاه برای احقاق حق و اجرای عدالت باید به جنگ پرداخت و جان را در این راه فدا کرد.

تلخ

حزب‌الله چه زمانی به رژیم صهیونیستی پاسخ می‌دهد؟

به گزارش جهان نيوز، وبگاه خبری النشره در یادداشتی باعنوان «به این دلایل پاسخ حزب الله به تعویق خواهد افتاد» تاکید کرد، پاسخ دردناک به تجاوز رژیم صهیونیستی به فراهم بودن شرایط مطلوب نیاز دارد.

در این یادداشت آمده است: از زمان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ضاحیه در جنوب بیروت توسط دو هواپیمای بدون سرنشین و از زمانی که دبیر کل حزب الله وعده داد که انتقام حمله را با پاسخ به رژیم صهیونیستی خواهد گرفت یک سوال بر زبان اکثریت قریب به اتفاق لبنانی‌ها جاری است. اینکه حزب الله چه وقت پاسخ خواهد داد؟

برخی از آنها معتقدند که ممکن است این پاسخ در هفته جاری رخ دهد و برخی انتظار دارند در ایام عاشورا باشد و بین نظر اول و دوم، کسانی هستند که احتمال نزدیک شدن تاریخ واکنش حزب الله را رد کرده‌اند؛ چیزی که ظاهرا به واقعیت نزدیک‌تر است.

النشره با طرح این سوال که چرا حزب الله در اولین روزهای پس از حمله رژیم صهیونیستی پاسخی نداد، به نقل از منابع آگاه به آن پاسخ داد: اول اینکه پاسخ باید برای دشمن سنجیده و دردناک باشد و دوم اینکه حزب «حرکة أمل» برای یک گردهمایی به مناسبت بزرگداشت مراسم غیبت امام موسی الصدر و دو همراهش  برای امروز شنبه در نبطیه آماده می‌شود و قرار است نبیه بری، رئیس مجلس لبنان در آنجا سخنرانی داشته باشد. بنابراین امکان‌پذیر نبود که حزب الله در چند روز گذشته به اسرائیل پاسخ دهد زیرا این مراسم که برای شیعیان از اهمیت زیادی برخوردار است به دلیل احتمال هر گونه پاسخ اسرائیل به پاسخ حزب الله در معرض لغو قرار می‌گرفت.

این وبگاه خبری تاکید کرد: کسی که بخوبی سیاست را بلد است می‌داند که حزب الله نمی‌تواند روابط سیاسی خود را با أمل تحت تاثیر قرار دهد. به ویژه هنگامی که اسم امام موسی الصدر در میان باشد.

اما درباره هفته پیش رو منابع آگاه به النشره گفتند: حزب الله در این روزها هم شاید پاسخ ندهد، زیرا دهه اول محرم به برپایی مراسم عزاداری سید الشهدا اختصاص دارد و مصلحت نیست که در این مدت حزب الله بخواهد حتما به اسرائیل پاسخ بدهد.

این منابع افزودند: این به نفع حزب الله است که اوضاع در داخل اسرائیل را از زمان وعده سید حسن نصرالله به انتقام‌گیری از صهیونیست‌ها در حالتی از رعب و وحشت نگاه دارد ضمن اینکه ناپدید شدن گشتی‌های اسرائیلی در مرزهای جنوبی و همچنین کشاورزان صهیونیست از بیم پاسخ حزب الله از دستاوردهای روانی برای حزب الله محسوب می‌شود و به همان اندازه که عملا به اسرائیل پاسخ بدهد، محبوبیت مردمی آن در جنوب، البقاع و الضاحیه بیشتر شده است.

النشره نوشت: علاوه بر همه موارد فوق، وقتی نصرالله به اسرائیلی‌ها وعده واکنش دردناک می‌دهد، باید برای آن آماده شود. برای اینکه پاسخ حزب دردناک باشد نباید شتابزده عمل کند. علاوه بر اینکه نباید فراموش کرد که مسائل نظامی باید به موقع خود و در شرایط  مطلوب انجام شود و ممکن است این شرایط خود را بر هر مسئله دیگری تحمیل کند. بنابراین پاسخ در زمانی خواهد بود که فرصت آن به وجود می‌آید و حزب الله معتقد است که حمله در آن لحظه بیش‌ترین آسیب را به اسرائیلی‌ها خواهد زد.

در پایان آمده است: برای همه موارد فوق، صحبت کردن در مورد یک ضربه حزب الله به اسرائیل صحیح نبوده و نخواهد بود. این پاسخ در لحظه‌ای خواهد بود که باید باشد و اگر به طور پنهانی آماده شود، مدت زیادی طول نمی‌کشد که خبر آن اعلام خواهد شد.

بامداد یکشنبه گذشته (سوم شهریورماه) بود که دو پهپاد انتحاری رژیم صهیونیستی همزمان با نقض حریم هوایی لبنان و با هدف بمباران مواضع حزب‌الله، به جنوب بیروت تجاوز و حمله کردند.

پس از آن، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی خود در سالگرد آزادسازی «جرود عرسال» تهدید کرد که رژیم صهیونیستی پاسخ این اقدام خود را خواهد دید.

از سوی دیگر چهارشنبه گذشته ارتش لبنان اقدام به شلیک به سوی سه پهپاد متجاوز رژیم صهیونیستی در مرزهای خود کرد.

«سعد الحریری» نخست وزیر لبنان نیز در تماس تلفنی با «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل به اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حریم هوایی لبنان هشدار داد و مسئولیت عواقب این اقدامات را متوجه تل‌آویو دانست.

تلخ

همراه با سریال‌های تلویزیونی در محرم ۹۸

به گزارش جهان نيوز، سریال‌های شبکه‌های سیما که در ماه محرم امسال همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان پخش می‌شوند:

مینی سریال «وقت صبح»/ هر شب ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما

مجموعه تلویزیونی «مرضیه»/ هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما

مینی سریال «دریا نزدیک است» پخش از ۱۵ شهریور؛ هر شب ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه سیما/

پخش سریال «ستایش» هم از ۲۳ شهریور آغاز می‌شود

سریال تلویزیونی «مختارنامه»/ هر شب ساعت ۱۲ بامداد از شبکه چهار سیما

سریال «رسم عاشقی»/ هر شب ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما

سریال «شب دهم»/ شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه افق

سریال «ایراندخت»/ هر شب ساعت ۲۰ از شبکه تماشا

سریال «سفر سبز»/ هر شب ساعت ۲۲ از شبکه نسیم

تلخ

مدل جمعیت رهپویان برای «شایسته‌گزینی» نامزدهای انتخابات مجلس/ پایان سهم خواهی و همشهری بازی!/ چه کسانی در نهایت وارد لیست خواهند شد؟

به گزارش جهان نيوز، حجّت‌الاسلام سیّد محمّدصادق کاظمی، سخنگوی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس کلیات مدل پیشنهادی تشکل متبوع خود برای شایسته‌گزینی در انتخابات مجلس یازدهم را تشریح کرد.

سخنگوی جمعیت رهپویان با اشاره به اهمیت موضوع جوان‌گرایی در گام دوم انقلاب گفت: علاوه بر جوان‌گرایی در مراکز تصمیم‌گیری، ما به جوان شدن فرایندها نیاز داریم. فرایندهای کهنه و پیر نمی‌توانند پاسخگوی پویایی انقلاب باشد. این مدل مدل جوانی است و مدل پیر که هر کسی افرادی را می‌شناخت و وارد می‌کرد خارج شویم. استعداد و نگاه جوان را در سراسر کشور وارد کنیم.

وی با بیان اینکه این مدل شایسته‌گزینی بر اساس تحقیقات گسترده علمی و مبتنی بر ارزش‌هایی که مورد نظر رهبر انقلاب است، تدوین شده، گفت: اساتید و پژهشگران مختلف طی جلسات مفصّل کارشناسی، در تدوین این مدل تلاش کرده‌اند.

کاظمی دامه داد: این مدل در اختیار شورای ائتلاف اصول‌گرایان قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید، به‌عنوان سازوکار اصول‌گرایان برای رسیدن به لیست انتخاباتی خود در انتخابات مجلس یازدهم  تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این مدل هم شاخصه‌ها مشخص شده است و هم راه‌کارهای سنجش آن شاخصه‌ها، گفت: در هر استان و حوزه‌ انتخابیه، می‌توانیم بر اساس این الگو، لیست معرفی کنیم.

سخنگوی جمعیت رهپویان ادامه داد: مدل پیشنهادی ما برای رسیدن به لیست شایسته در انتخابات مجلس، مبتنی بر بند ۱۰ سیاست‌های کلّی انتخابات، ابلاغیِ رهبر معظّم انقلاب است و برای رسیدن به این مدل، شاخصه‌هایی را در دو دسته شاخصه‌های عمومی و شاخصه‌های اختصاصی تعریف شده است.

کاظمی با بیان اینکه شاخصه‌های عمومی در دوازده دسته تقسیم‌بندی شده‌اند و مصادیق رفتاری این شاخصه‌ها نیز تعریف شده، افزود: برای اینکه مشخص شود که یک فرد، کدام یک از شاخصه‌های عمومی را دارد، مصادیق رفتاری تعیین شده است و چنانچه یک شخص، در طول فعالیت سیاسی‌اش، آن رفتار را از خود بروز داده باشد، حائز آن شاخصه شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: مجموع شاخصه‌های عمومی ۱۲ شاخصه هستند که ۱۰۶ زیرشاخه دارند. شاخصه‌های اختصاصی هم در ۱۹ نوزده دسته مشخص شده‌اند که ذیل سه سردسته مهارت‌های نمایندگی، دانش پایه و فراپایه و نگرش‌هایی که یک نماینده باید داشته باشد، تعریف شده‌اند.

سخنگوی جمعیت راهپویان با بیان اینکه هر کدام از شاخصه‌ها، ضریب وزنی مشخصی دارند، گفت: به‌عنوان مثال، شاخص شماره یک، ضریب دو دارد و شاخص شماره دو، ضریب پنج دارد.

کاظمی افزود: این ضریب‌ها در نمره نهایی که به یک کاندیدا داده می‌شود، تأثیرگذار است. در نهایت نامزدها بر اساس نمره‌هایی که به‌دست آورده‌اند، دسته‌بندی می‌شوند و کاندیداهایی که بالاترین نمرات را کسب کرده باشند، در لیست قرار می‌گیرند.

وی درباره راه‌کارهای عملیاتی کردن مدل پیشنهادی جمعیت رهپویان برای شایسته‌گزینی در انتخابات مجلس گفت: یکسری فیلد یا ویژگی را در اختیار استان‌ها قرار می‌دهیم و آن‌ها افرادی را که تشخیص می‌دهند با آن شاخصه‌ها مطابقت دارند، انتخاب می‌کنند و یک نمره اولیه به آن‌ها می‌دهند.

کاظمی ادامه داد: در گام بعد، این نمرات ارزیابی می‌شود و طبق یک سازوکار مشخص، ضریب خطای انسانی آن کاهش می یابد.

وی افزود: برای این کار، کانون ارزیابی تشکیل می‌شود و این کانون برای اینکه پی ببرد که نمره‌ای که به یک کاندیدا داده شده، شایسته او است یا خیر، اقدامی تحت عنوان «شبیه‌سازی» را انجام می‌دهد که بعداً توضیح داده خواهد شد.

کاظمی، تبدیل شاخصه‌های کیفی به شاخصه‌های کمّی را یکی از قابلیت‌های مدل پیشنهادی جمعیت رهپویان برای شایسته‌گزینی دانست و گفت: بر این اساس می‌توانیم بین افراد، مقایسه انجام دهیم. ممکن است در نهایت نمره یک فرد ۹۰ و فردی دیگر ۸۰ بشود. از نظر ما فردی که نمره ۹۰ کسب کرده، باید در لیست قرار گیرد.

سخنگوی جمعیت رهپویان در پاسخ به این سؤال که چنانچه این مدل، مورد تأیید شورای ائتلاف قرار نگیرد، آیا جمعیت رهپویان، خود به اجرایی کردن آن اقدام خواهد کرد یا در قالب شورای ائتلاف پیش خواهد رفت، گفت: از آنجایی که این مدل، دارای اتقان علمی و مبتنی بر سیاست‌های کلّی انتخاباتی و مطالبات رهبر انقلاب است، بعید به‌نظر می‌رسد که توسط شورای ائتلاف رد شود.

کاظمی افزود: ممکن است شورای ائتلاف تغییراتی را در آن اعمال کند که ما مشکلی با این موضوع نداریم. امّا چنانچه شورای ائتلاف، مدل بهتری داشته باشد، ما حتماً آن را خواهیم پذیرفت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مدل، می‌تواند برخی سهم‌خواهی‌ها و اعمال سلایق شخصی را متوقف کند یا خیر، گفت: در این مدل با یکسری راه‌کارهای علمی، خطای انسانی یا همان حبّ و بغض‌ها و عدم شناخت‌ها که شما نام آن را سهم‌خواهی گذاشته‌اید، حذف می‌شود.

کاظمی ادامه داد: مبتنی بر این مدل، افراد نمی‌توانند بگویند فلان فرد چون دوست یا هم حزبی یا همشهری من است باید در لیست باشد.

وی در پاسخ با این سؤال که حتی اگر خروجی این مدل این باشد که برخی گرایش‌های اصول‌گرایی از داشتن نماینده در لیست، محروم باشند، مدل مورد نظر، اجرایی خواهد شد یا ملاحظه برخی گرایش‌ها خواهد شد، گفت: نگاه ما این نیست که احزاب و جریان‌ها سهم داشته باشند. هر کسی بتواند در شرایط کنونی اقدامی برای مردم انجام دهد و شایسته باشد، باید به مجلس برود.

کاظمی ادامه داد: نگاه ما این است که به جای حرکت‌های سیاسی، حرکت‌های سیاستی را آغاز کنیم؛ یعنی سیاست‌هایی که به‌درد مردم بخورد. با این نگاه اگر نامزدهای یک گرایش، توان نداشته باشند، مردم گناهی نکرده‌اند که جور نمایندگانی را بکشند که کارآمد نیستند و فقط از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند. چنین جریانی اصلاً اگر نماینده نداشته باشد بهتر است.

تلخ

جدول گلزنان لیگ برتر در پایان هفته دوم

به گزارش جهان نيوز، اولین روز مسابقات هفته دوم لیگ برتر ۸ گل به همراه داشت و دیدار تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و شهر خودرو پرگل ترین بازی بود. همچنین رویارویی ماشین سازی و سپاهان هم که با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید، کم گل ترین بازی روز بود.

در اولین روز از هفته دوم، اکبر صادقی، سعید صادقی، حسین مالکی، فرشید اسماعیلی، امیرحسین باقرپور، محمد طیبی، رضا جبیره و علی قربانی گلزنی کردند.

در دومین روز هفته دوم هم چهار مسابقه برگزار شد و ۸ گل به ثمر رسید. در این روز احسان حاج صفی، رضا علیاری، علی شجاعی، علی اصغر عاشوری، رضا دهقانی، شهریار مغانلو(۲گل) و سعید واسعی گلزنی کردند. مغانلو، آقای گل فصل گذشته لیگ دسته اول با دو گل از روی نقطه پنالتی در دیدار مقابل نساجی در کنار محمدرضا سلیمانی از سایپا در حال حاضر برترین گلزنان لیگ نوزدهم هستند.

اسامی گلزنان لیگ برتر به شرح زیر است:

۲ گل:

محمدرضا سلیمانی(سایپا تهران)

شهریار مغانلو(پیکان تهران)

یک گل:

مهدی ترابی(پرسپولیس تهران)

فرشید اسماعیلی(استقلال تهران)

احسان حاج صفی(تراکتور تبریز)

معین عباسیان(سایپا تهران)

سعید واسعی(پیکان تهران)

حمید بوحمدان و ماکالی کریستانوس(ذوب آهن اصفهان)

علیرضا ابراهیمی(گل گهر سیرجان)

اکبر صادقی، سعید صادقی، یونس شاکری و روح‌الله باقری (شهر خودرو)

اتابک زارعی (ماشین سازی)

عقیل کعبی، رضا جبیره (صنعت نفت)

علی قربانی، محمد محبی، ولادیمیر کومان و رضا میرزایی (سپاهان)

حسین مالکی(شاهین شهرداری بوشهر)

محمد طیبی(نفت مسجد سلیمان)

امیرحسین باقرپور(فولاد خوزستان)

رضا علیاری، علی شجاعی، علی اصغر عاشوری، رضا دهقانی(نساجی مازندران)

 


منبع: ایلنا

تلخ

چند اشتباه رایج در فصل گرما

بسیاری از افراد تابستان را زمانی برای لذت بردن از اوقات فراغت و تفریح کردن می‌دانند و از همین رو در برخی موارد سبک زندگی خود را تغییر داده و به اندازه کافی در این فصل به سلامت خود اهمیت نمی‌دهند.

به گزارش ایسنا، دما، رطوبت و آفتابِ مستقیم سه عامل جدی برای مواجه با بیشتر مشکلات سلامتی مرتبط با فصل تابستان هستند که اغلب به کم‌ آبیِ بدن و آفتاب سوختگی منجر می‌شوند. 

پرهیز از نور مستقیم خورشید و نوشیدن آب کافی از مواردی است که در این فصل همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و باید در نظر داشت که رعایت نکردن برخی نکات سلامتی در فصل تابستان می‌تواند عواقب جدی در پی داشته باشد.

در ادامه چند اشتباه رایج که انجام آن‌ها در فصل تابستان مشکلات جدی به همراه داشته و می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد به نقل از “یواس‌آ تودی” آورده شده است:

۱ ) گرفتن دوش آب گرم به هنگام آفتاب سوختگی

راه‌های زیادی برای تسکین آفتاب سوختگی وجود دارد اما قطعا گرفتن دوش آب گرم یکی از آن‌ها نیست. ناحیه آفتاب سوخته را باید تمیز و خنک نگه داشت. بهتر است بسته‌های یخ را که داخل حوله‌ای نازک پیچیده شده در محل سوختگی قرار دهید. هم‌چنین گرفتن دوش آب سرد برای زدودن هر گونه نمک باقی مانده روی نواحی آفتاب سوخته که می‌تواند سوختگی را تشدید کند نیز مفید است. آب گرم یا داغ تنها منجر به از بین رفتن چربی طبیعی پوست شده و با خشک کردن پوست، آفتاب‌ سوختگی را تشدید می‌کند.

۲) نادیده گرفتن علائم گرمازدگی

گرمازدگی یک شرایط بسیار جدی سلامتی است که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. گرمازدگی بسیار اورژانسی بوده و بی‌توجهی به آن بسیار خطرناک است. در وضعیت گرمازدگی دمای بدن به ۴۰ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر می‌رسد و به حدی گرم می‌شود که قادر به خنک کردن خود نیست. علائم عمده گرمازدگی شامل نبود تعریق، سردرد، سرگیجه، گیجی، گرفتگی عضلات، حالت تهوع، ضربان قلب سریع و غش کردن است.

۳) جدی نگرفتن گزیدگی با نیش حشرات

برای بیشتر افراد نیش حشرات جز قرمزی محل نیش و خارش آن مشکلات بیشتری به وجود نمی‌آورد اما در صورتی که به نیش هر نوعی از آنها از جمله زنبورها حساسیت دارید یا در محلی زندگی می‌کنید که کنه در آن زیاد است، باید به پوشاندن پوست خود در فضای بیرون از خانه توجه بیشتری داشته باشید.

شیوع بیماری لایم به عوامل مختلفی بستگی دارد و برخی از مناطق نسبت به دیگر مناطق در برابر شیوع آن مستعدترند.  برخی از کنه‌ها که در مناطق جنگلی یا چمن‌زارها یافت می شوند، بیماری‌های دیگری مانند تولارمی  (تب خرگوش) یا تب منقوط کوه‌های راکی را شیوع می‌دهند. پشه‌ها نیز می‌توانند ناقل بسیاری از ویروس‌ها باشند. برخی از این ویروس‌ها شامل ویروس نیل غربی، مالاریا و دنگی هستند.

۴) ناآگاهی از راه‌های اساسی برای محافظتِ پوست خود در برابر کنه‌ها

تابستان زمانی برای پیاده‌روی است و پیاده‌روی به مقدمات ویژه‌ای نیاز دارد. بهتر است از لباس‌های دافع حشرات استفاده کنید، پاچه شلوار خود را داخل جورابتان قرار دهید و پیراهن خود را داخل شلوارتان قرار دهید تا حشرات به خصوص کنه‌ها امکان داخل شدن به زیر لباس و تماس با پوست را نداشته باشند. به هیچ عنوان دمپایی و صندل به پا نکنید و لباس‌های آستین بلند و ترجیحا رنگ روشن بپوشید تا در صورتی که کنه روی آن قرار گرفت، بتوانید آن را راحت‌تر ببینید. به محض برگشت از پیاده‌روی لباس‌ها را در خشک کن یا آب داغ قرار دهید، چرا که گرما موجب نابودیِ کنه‌ها می‌شود.

۵) نادیده گرفتن پیچک‌های سمی

پیچک‌های سمی نیز یکی دیگر از نگرانی‌هاییست که در تابستان به وجود می‌آید. بیشتر اوقات این گیاه تنها باعث ایجاد بثورات پوستی و خارش می‌شود اما برخی از افراد ممکن است به آن واکنش‌های آلرژیک جدی نشان دهند که یکی از علائم آن تورم است. برای از بین بردن خطر واکنش نسبت به پیچک‌های سمی لباس‌های خود را به هنگام بازگشت به خانه شسته و خشک کنید.

۶) فراموش کردن تجدید ضد آفتاب در طول روز

اگرچه بیشتر مردم می دانند که یکی از بهترین راه‌های محافظت در برابر صدمات ناشی از آفتاب، استفاده از ضد آفتاب است اما هنوز هم بسیاری فراموش می‌کنند روی پاها، گوش‌ها و گردن خود ضدآفتاب بزنند. هم‌چنین باید توجه داشت که یک بار استفاده از کرم‌های ضدآفتاب در طول روز کافی نیست و طبق اعلام بنیاد سرطان پوست آمریکا هر دو ساعت یک بار و هم‌چنین درست بعد از بیرون آمدن از آب و پس از تعریق باید دوباره آن را استعمال کرد.

۷) نوشیدن آب فقط در مواقع تشنگی

نوشیدن مقدار زیادی آب به نظر ساده می‌رسد اما بسیاری آن را رعایت نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. اگر فقط زمانی که احساس تشنگی می‌کنید آب بنوشید، بدنتان با کمبود آب مواجه می‌شود. کم آبی برای بدن بیش از تصور عمومی در مورد آن خطرناک است. این وضعیت ممکن است مشکلات مختلفی را از شرایط خفیفی مانند سردرد گرفته تا عوارض جدی مانند تورم مغز ایجاد کند.

۸) غذا نخوردن برای مدت طولانی

بسیاری از افراد در این فصل تلاش می‌کنند چاق نشوند و به همین خاطر معتقدند که کمتر غذا خوردن روشی مناسب برای رسیدن به این هدف است. اما برخی در این امر زیاده‌روی کرده و برای مدتی طولانی از غذا خوردن خودداری می‌کنند. این کار به هیچ وجه ایده خوبی نیست چرا که بدن همیشه به ویتامین‌ها، مواد معدنی و سایر مواد مغذی احتیاج دارد. رژیم گرفتن‌های سخت نیز در تابستان کمتر توصیه می‌شود زیرا میزان قند خون و فشار خون در تابستان سریع‌تر از حد معمول کاهش می‌یابد.

۹) ورزش کردن در هوای گرم

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که عرق کردن به معنای سوزاندن چربی است و به همین دلیل در هوای گرم برای دویدن به بیرون می‌روند اما به گفته متخصصان این در واقع بدترین کاری است که می‌توان انجام داد. عرق کردن روند طبیعی بدن برای خنک کردن خود است. در واقع تبخیر آب برای کاهش دمای بدن صورت می‌گیرد اما این امر می‌تواند به کم آبی بدن منجر شود. هم‌چنین باید توجه داشت که حفظ آب کافی بدن در هوای گرم دشوارتر است.

متخصصان توصیه می‌کنند در صورتی که می‌خواهید وزن کم کنید صبح‌ها یا اواخر شب در خارج از منزل ورزش کنید و زمان دویدن معمول خود را نصف کنید، در غیر این صورت در معرض خطر گرمازدگی قرار می‌گیرید.

۱۰) خوردن غذاهایی که مدت طولانی در گرما بوده‌اند

معمولا حوادث مسمومیت غذایی در تابستان به اوج خود می‌رسد. در تابستان بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیرون غذا بخورند و این امر برایشان جنبه تفریحی دارد. تا زمانی که بتوانید مواد غذایی را به طور صحیح نگهداری کنید این کار هیچ مشکلی ندارد.

باکتری‌ها در هوای گرم رشد می‌کنند، بنابراین غذا را به محض تمام شدن در یخچال قرار دهید. این موضوع به ویژه در مورد شیر، گوشت، ماهی و هر ماده غذایی حاوی مایونز صدق می‌کند، چرا که این مواد غذایی به هنگام قرار گرفتن در گرما بسیار سریع‌تر فاسد و خراب می‌شوند.

۱۱) پوشیدن دمپایی لاانگشتی به طور مداوم

بسیاری از افراد در فصل گرما برای پیاده‌روی‌های طولانی از صندل‌ها و دمپایی‌های لاانگشتی استفاده می‌کنند. اما متخصصان و پزشکان هشدار می‌دهند که این نوع صندل‌ها به دلیل ایجاد پا درد، زانو درد و کمر درد جایگزین مناسبی برای کفش نیستند. این نوع از صندل‌های مسطح هم‌چنین به ایجاد فاشیلیت پا (درد مزمن پا) و تاندونیت پا که دو بیماری التهابی و دردناک پاها هستند، شناخته شده‌اند. 

 انتهای پیام